Allt du behöver veta om kameran ljus

Allt du behöver veta om kameran ljus

Vad de är, hur de fungerar, där de är ... vi får förstoringsglaset för att berätta allt du behöver veta trafikljuskamera. Semaforer med ögon som ser allt och inte bara förråda förare som inte stannar vid rött fas, men också spela sina data och skicka dem hem påföljden.

Vad de är, hur de fungerar, där de är ... vi tog förstoringsglaset för attsäga allt du behöver veta om trafikljusenkamera. trafiksignaler allseende ögon och inte baraDe avslöjar förare som inte stannar vid rött fas, menäven de spela in sina uppgifter och skicka hem dem motsvarandestraff.

Vad är trafikljus kameran?

Vi känner dem som trafikljus eller trafikljus med kameraradar (dålig såsom förklaras genom att granska hur många typer avDet radar) men hans riktiga namn är systemetfoto röd och den består av installation av kamerorvissa trafikljus för att verifiera attfordon stannar när trafikljuset är rött. vanligtvisbelägen vid övergångsställen med trafikljus.

Kamerorna är installerade på ett stöd om 25meter från stopplinjen för att möjliggöra ramhelt övergångsställen och trafikljus huvudetdrivrutiner. 

Alla steg kontrollerade foto red annonseras avspecifik signalering innan stödteamkontroll. I Madrid, till exempel, de identifierar sig med dettasignal:

Hur fungerar de?

Varje anläggning har en färgkamera som tar tvåfordons~~POS=TRUNC foton, en innan stopplinjenmed rött ljus och en annan gång helt passeratsteg och fortfarande rött trafikljus. Även fotografierDet är framstående tidigare registrering, styrsystemetvidare har en av en infraröd kamera somfångar fordonsregistrering dag och natt. avbåda har möjlighet att straffa de fordon som harregistrering, inklusive bilar, skåpbilar inkluderar,lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder. 

Styra kameror är utformade för att ta bilderendast när ljuset är rött fas. Om trafikljusetär grön eller gula bilderna tas.

Var är de installerade?

Den existensberättigande trafikljus kamera är att förhindraförare hoppa trafikljus i rött och minska antaletövergrepp (även om vissa säger orsakar fler olyckor). 

Trafikljus med kamera verkligen Multan Madrid

Dess ledning är ansvarig för kommunerna som bestämmervad oroshärdar är. Madrid konsistorium,till exempel prioriterar trafikljus installation i uppfyllaföljande krav:

- Fordon når korsningen hösten, såsom kan vara större tendensen att öka hastigheten på passagenkorsning.

- Vid korsningar ger tillgång eller inträdesvägar ärföraren anser motorvägar eller avslutar stadsmiljönså det kan vara större deras tendens att ökahastighet.

- Förslag från medborgare genom systemetförslag och klagomål i staden Madrid.

- Förekomsten av missbruk vid korsningen.

- Närhet till skolor, högskolor, sjukhus, vårdcentraler,etc. och andra platser där den typ av fotgängare gåde kunde ha större problem med rörligheten.

Läget är vanligtvis offentligt på webbplatserna för kommunerna.Detta gör att du kan veta vad ljuset mest böter på Spanien.

¿Russin Multan om bärnsten?

Nej, i dessa fall blir det inga klagomål. lag äravsedd att anslutas direkt till den röda fokusljus, så att de bara kan få bilder närljuset är i röd fas.

Eftersom kommunfullmäktige Madrid förklarade att undvikatveksamt hantering av klagomål,  den mobilitetsagenter validera en efter en alla möjligaklagomål och bara ge kurs till dem där det finns ett fotografifordonet innan stopplinjen med rött ljusoch en annan bild efter stopplinjen med semaforockså i rött. Tambiuén säger att utformningen kamerasamband med foto rött ljus ingår alltid förarekorsning och sekvensen av fotografier är fästbulletin klagomål måste samla föregående bild ochsenare.    

Signaler agenter cirkulation (8)

 • Signaler medel gripande rörelse

  Tveka inte, före detta tecken, måste du stoppa bilen

 • Signaler medel rörelse framåt

  Med denna indikation, agenten instruerar att återuppta marschen

 • Signaler agenter cirkulationshastighet minskning

  När skaka upp och ner i armen, innebär beställning bromsa fordonet närmar sig

 • Signaler agenter cirkulation gripa en känsla

  Denna signal indikerar att fordon närmar sig i deras riktning för att stoppa

 • Signaler medel gripande rörelse riktning

  Denna signal indikerar att fordon närmar sig körfält där den har förlängt stopp arm

 • Signaler agenter cirkulations gripande båda riktningarna

  Denna signal indikerar att mötande fordon att stoppa i båda riktningarna

 • Signaler agenter cirkulations gripande båda riktningarna

  Denna signal gäller även för fordon som närmar sig i endera riktningen för att stoppa

 • Signaler agenter cirkulationsstillestånd natten

  Med ficklampa, agent direkt pekar på där fordonet måste sluta

Vad händer om jag måste gå igenom ett rött ljus, eftersom en bilPolis eller ambulans frågar mig steg?

Bra fråga här. Återigen är svaret från ossMadrid konsistorium: "alla sekvenser av fotografiervalideras individuellt av mobilitetsagenter, som styrdede där finner man att fordonen rensasteg för ett utryckningsfordon; inramning kameraFoto-röd bakgrund kan du kontrollera denna situation".

Vad är bötesbeloppet?

Straffet för att passera ett rött ljus, antingen kontrolleradgenom ett automatiskt system eller införa en agent är 200euro och förlusten av 4 punkter körkort.

Sanktioner kan betalas i frivilliga period med enreduktion av 50%, vilket sålunda kvar på 100 euro i de fall.Bevis måste åtföljas av två fotografier, före ochefter stopplinjen, som är urskiljbarinskrivning och rött trafikljus fas.


Понравилась статья? Поделись с друзьями: